Harrastuskyydit

Tässä vinkkejä harrastuksiin kulkemiseen:

1. Kokeile harrastuskuljetusten kustannus- ja aikalaskuria.

2. Lue yhdessä laadittu vinkkilista kimppakyytien pelisäännöistä.

3. Tutustu harrastuskuljetuksia kehittäneeseen HaKu-hankkeeseen

4. Liity Kimppakyydit -kimppakyytipalveluun.

5. Auta kaveria löytämään harrastus. Kerro oman harrastusryhmäsi sivuilla, että porukkaan pääsee mukaan ja kyydin järjestämisessäkin autetaan. 

6. Kurkkaa reittihaulla löytyisikö kyyti joukkoliikenteestäkin.

 

Miksi harrastuskuljetuksia pitää kehittää?

1. Jotkut eivät voi aloittaa mielenkiintoista harrastusta, koska ei ole kyytiä. Perheellä ei ole toista autoa tai lapsella ajokorttia. Vanhemmilla on vuorotöitä tai muita esteitä. Tai yksinkertaisesti uuteen paikkaan olisi mukavampi tulla jonkun kanssa yhdessä - oli kyse sitten lapsesta tai aikuisesta.

2. Suosituimmissa harrastuspaikoissa parkkipaikat ovat todella ruuhkaisia ja turvattomia harrastuksen alkaessa ja päättyessä. Joulukuun mustassa loskassa parkkipaikalla peruutellessa pimeään kulmaan voi kadota lapsi kuin aikuinenkin. Jokainen parkkirumbasta pois jäävä auto parantaa turvallisuutta merkittävästi. Tulkaa siis kimppakyydeillä tai bussilla.

3. Moni vanhempi käyttää todella paljon aikaa lasten kyyditsemiseen. Jakamalla kuljetusvastuuta useampien vanhempien kesken saadaan vapautettua vapaa-aikaa jopa useita tunteja viikkoon. Aika on maailman arvokkain hyödyke! 

4. Kulkeminen on yleensä kalliimpaa kuin itse harrastus. Samalla kun säästää aikaa ja ympäristöä, säästää myös paljon rahaa. 

 

Harrastuksiin kulkemisen Keski-Pohjanmaan malli -hanke  (HaKu)

Toteuttaja: Keskipohjalaiset Kylät ry 
Hankeaika: vuosi 2021
Rahoittaja: Traficom/Liikkumisen ohjauksen valtionavustus. Lisäksi hanketoteuttajan ja -kumppaneiden omaa työaikaa.

 

Tausta ja tarve

Keski-Pohjanmaan maaseutualueilla toimi Kyytiin2-hanke 2019-2022. Hanke piti yhteyttä erilaisiin sidosryhmiin koko hankkeen ajan - myös kolmanteen sektoriin. Urheiluseuroilta ja muilta harrastusten tarjoajilta nousi keskusteluissa esiin tarve jäsennellä kuljetusasioita ja viestiä niistä paremmin. On yleinen ongelma, että harrastus joudutaan jättää väliin kyydin puuttumisen takia (autottomuus, vuorotyö, harrastusajankohdat). Kyytiin2 -hankkeen asukaskyselyssä oli selvinnyt myös, että alueella on liikenneköyhyyttä muiltakin osin kuin harrastamisen näkökulmasta.

Maaseudulla harrastusryhmien koot voivat olla pieniä, jolloin yhdenkin henkilön mukaanpääsy tai mukaanpääsemättömyys voi vaikuttaa koko harrastuksen toteutumiseen. Tämä koskettaa lapsien, nuorten, aikuisten ja iäkkäiden ryhmiä. Harrastuskuljetusten tarkastelu oli helpointa aloittaa heidän näkökulmasta, jotka harrastuksiin pääsevät nyt kulkemaan. Tämän jälkeen pohdintaa pystyi laajentaa heihin, joilla mieluisa harrastaminen on kokonaan mahdotonta kuljetusesteen vuoksi.

Vuoden 2021 aikana käynnissä ollut HaKu-hanke teki laajalla yhteistyöringillä harrastuskuljetuksista kestävämpiä. Kyytien yhdistely, joukkoliikenteen hyödyntäminen ja kutsuliikennekokeilu tekevät harrastamisesta mahdollista yhä suuremmalle joukolle. 

HaKu-hankkeessa olivat mukana: 
Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri,
Halsuan kunta,
Kannuksen kaupunki,
Kannuksen ja Toholammin kansalaisopisto,
Kaustisen Pohjan-Veikot,
Kaustisen seutukunnan Kyytiin2 -hanke
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry,
Keskipohjalaiset Kylät ry,
Näppärikoulu,
Perhonjokilaakson Kansalaisopisto,
Toholammin kunta,
Vetelin 4H ja 
Vetelin kunta.

Mukaan fiksuihin harrastuskuljetuksiin olivat ovat edelleen tervetulleita kaikki harrastusryhmästä riippumatta. 

Jokainen hakijakonsortion toimija sitoutui käyttämään työaikaa kuljetusten kehittämiseen hankkeen omavastuuosuutena. Hankkeen kooksi tuli 35 200 euroa, josta lopulta käytettiin 20 413 euroa.

Lue Kyytiin2 -sivustolta artikkeli Harrastaminen tuo hyvinvointia - kuljettaminen tärkeässä roolissa

 

Käytännön toiminta ja toimenpiteet

Hankekonsortio 

 • Kokoontui noin kuukauden välein Teams-kokoukseen. 
 • Keskusteli käytännön tarpeista ja toimenpiteistä sekä oppivat muiden toiminnasta.  
 • Kokosi nykytila-analyysin harrastuspedelöinnistä: Kuinka monta harrastajaa liikkuu säännöllisesti hankekuntien välillä?
  • Analyysi koottiin siten, että jokainen hankekonsortion toimija poimi tiedot omista järjestelmistään ja toimitti harrastuspendelöijien lukumäärän ja kulkusuunnan tiedoksi hankkeen vetäjälle (tällä tavalla ei tarvinnut käsitellä harrastajien henkilötietoja). 
  • Lukumäärät laskettiin yhteen ja sijoitettiin kartalle kuntien väliin
 • Tämä oli ensimmäinen kerta, kun on selvitetty harrastuspendelöintiin liittyviä lukumääriä. Hankkeessa ei riittänyt aika näiden lukujen jatkotarkasteluun ja -hyödyntämiseen, mutta tuloksia voi hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi liikenteen suunnittelutyössä (ELY, maakuntaliitto, kunnat). 
Kuva
Pendelöinti harrastuksiin Keski-Pohjanmaalla karttakuva

Oheisesta kuvasta voidaan nähdä harrastuksista aiheutuvaa pendelöintiä eri tieosuuksilla. Lisäksi kartalla on merkittynä lukuisia harrastuspaikkoja. Kuvasta voidaan nähdä, että jo muutaman harrastuksen myötä kartoitettu pendelöinti nousee vilkkaimmilla tieosuuksilla hyvinkin merkittäväksi. Esimerkiksi työpohjainen pendelöinti on saman alueen vilkkaimmilla tieosuuksilla n. 400 henkilöä. Harrastuspendelöinti voisi helposti nousta samoihin lukemiin, jos tieto saataisiin kartoitettua laajemmin koko harrastussektorilta. 

 

Kuljetusten pelisäännöt

 • Hankkeessa työpajailtiin yhteinen käsitys kimppakyytien käytännöistä harrastuksissa. 
 • Lopputulemana laadittiin A4-kokoinen harrastuskuljetusinfo ”Vinkkejä kimppakyyteihin liittyen”, jossa on käytännön vinkkejä sekä toimintamalleja kimppakyytien toteuttamiseksi. Vinkit ja mallit koskevat mm. mahdollista korvausta matkoista, miten kuljetusvuoroja voisi jakaa, mitä vastuita ja velvollisuuksia liittyy kimppakyyteihin sekä mitä huomioitavaa on alaikäisten kuljettamisessa.

 

Viestintä

Viestinnällisinä toimenpiteinä hankkeessa mm.

 • Toteutettiin heijastimien teetättäminen ja niiden jakaminen hanketoimijoiden kautta harrastajille. Tavoitteena olivat turvallisuuden parantaminen erityisesti harrastuspaikkojen parkkialueilla sekä uutisnäkyvyyden saaminen aiheelle. Molemmat tavoitteet täyttyivät. 
 • Hankittiin some-koulutusta jäsenviestinnän tehostamiseksi.
 • Kuljetusten roolista kerrottiin jäsenviestinnässä, mm. verkkosivuilla, oppaissa, treeneissä, aloitusinfoissa. 
 • Havaittiin, että harrastuspaikoista saatetaan puhua vanhoilla vakiintuneilla kutsumanimillä kuten ”Meriläisen monttu” tai tietyn kylän vanha kyläkauppa tai tietyn kylän tanssipaikka. Nämä nimet eivät välttämättä löydy osoiterekistereistä, nettikartoista tai googlettamalla. Tilanne on haasteellinen mm. uusien asukkaiden tai naapurikuntalaisten kannalta, jotka harkitsevat uuden harrastuksen aloittamista tai tapahtumassa käymistä: "missä ihmeessä tämä paikka on?" Siksi harrastuspaikkojen osoite- ja paikkatietoja lisättiin eri kanaviin. 

Hankkeesta tehtiin myös valtakunnallista viestintää ja tiedonlevitystä, jotta kokemukset ja ideat leviäisivät muualle Suomeen. HaKu-hankkeen sisältöä esiteltiin mm. syksyllä 2021 Maaseutuparlamentissa sekä Maaseutututkijatapaamisessa.

 

Kimppakyydit

 • Yhteistyö PiggyBaggy -kimppakyytijärjestelmän kanssa. Tämän avulla aktivoitiin kimppakyytien käyttöön. Lisäksi opastettiin PiggyBaggyn käytössä.
 • Havaittiin, että harrastuspaikat sijaitsevat usein lähellä toisiaan varsinkin kuntataajamissa. Siksi kimppakyytimahdollisuuksista on hyödyllistä keskustella yli lajirajojen. 
  • Jos esim. klo 17 alkaa treenit naapurirakennuksissa (toisessa esim. jalkapallotreenit ja toisessa pianotreenit), niin nämä matkustustarpeet on helpompi yhdistää kuin esim. kahden jalkapalloilijan matkustustarpeet klo 17 ja 18.15 alkaviin treeneihin.
Kuva
Kimppakyydit yli organisaatiorajojen, kehystetty kuva

Oheinen kuva esittelee mahdollisuuksia, joita seuraa siitä, että kimppakyydeistä keskustelu laajennetaan oman organisaation ulkopuolelle. Tämä parantaa harrastuksiin osallistumisen mahdollisuuksia.

 

Kutsuliikenne

 • Hankkeen myötä lanseerattiin Iltakyyti-palvelu yhdessä Kyytiin2-hankkeen kanssa. Iltakyydissä yhdistyi kutsujoukkoliikenne ja aikataulutettu reitti. Iltakyyti kulki alkuillasta harrastuskohteisiin ja takaisin. Kun matkan varasi etukäteen, pystyi kyyti noutamaan tarvittaessa matkustajan kotipihasta asti. Kuljetusten toteuttajina olivat paikalliset liikennöitsijät.
 • Iltakyyti-matka varattiin verkkolomakkeella viimeistään samana päivänä klo 15 mennessä. Budjetti- ja aikataulusyistä hankkeessa ei panostettu puhelinvaraukseen eikä applikaatioon. Näiden kustannukset olisivat olleet helposti suurempia kuin itse ajamisen kustannukset. 
 • Iltakyytiä markkinoitiin aktiivisesti paikallislehdissä, Facebookissa sekä harrastusseurojen kautta.
 • Hinnat:
  • Hinnat olivat aluksi 4 euroa kertalipulle ja sarjaostona edullisempia. Lopuksi hinnat muodostuivat siten, että talouden ensimmäinen matkustaja maksoi 2 euroa / suunta ja muut matkustajat 1 euroa / suunta / henkilö. Hintamuutos palvelee etenkin suuria ryhmiä, joille muuten oma auto olisi ollut edelleen liian kilpailukykyinen vaihtoehto kustannusmielessä. 
 • Alla esimerkki reitistä. 

 

Reitti 1: Kaustinen-Veteli Alkuilta Loppuilta
Salonkylä 16.40 20.25
Puumala 16.50 20.15
Kaustinen, keskusta 16.55 20.10
Varila 17.00 20.05
Veteli, keskusta 17.05 20.00
Sillanpää 17.15 19.50
Räyrinki 17.20 19.45
Heikkilä 17.30 19.35
Veteli, keskusta 17.35 19.30
Puusaari 17.40 19.25
Tunkkari 17.45 19.20
Järvelä 17.50 19.15
Kaustinen, keskusta 17.55 19.10

 

Tapahtumakuljetukset

 • Hankkeen työpajoissa käytiin läpi hyviä käytäntöjä tapahtumien kuljetuksiin liittyen, mutta ei päästy koronasta johtuen testaamaan. Jatkoa ajatellen toimijat voivat kokkeilla esimerkiksi seuraavia keinoja tapahtumakuljetusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi:
  • Täydempien autojen suosiminen pysäköintipaikoissa tai -hinnoissa ruuhkien välttämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Pysäköinti olisi mahdollista hinnoitella esim. siten, että 3-5 henkilöä/auto on halvempi parkkeerata kuin 1-2 henkilöä/auto.
  • Kimppakyytien mainostaminen tapahtuman yhteydessä. 
  • Bussikuljetuksen hankkiminen nimenomaan tapahtuman tarpeeseen. 
  • Joukkoliikenteellä saapumisen markkinointi tapahtuman yhteydessä.  

 

Yhteenveto HaKu-hankkeesta

 • Onnistumiset
  • Osallistuneet toimijat tunnistavat kuljetusten merkityksen toiminnassaan entistä paremmin ja heillä on valmiuksia sekä materiaaleja, joiden avulla viestivät jäsenilleen jatkossakin harrastuskuljetuksista.
  • Harrastuspaikat ja kimppakyyteihin kannustaminen näkyvät entistä paremmin viestinnässä.
  • Hanke saatiin hyvin kytkettyä muihin alueen liikenneaiheisiin toimenpiteisiin, kuten Kyytiin2 -hankkeeseen ja liikennepalvelu Kulukuri.comiin.
 • Epäonnistumiset
  • Kimppakyytijärjestelmän käyttäjämäärää ei saatu nousemaan.
  • Sitoutuminen hankkeeseen oli vaihtelevaa – osa vähemmän osallistuneista olisi tarvinnut enemmän HaKu-projektipäällikön ja Kyytiin2-hankkeen projektipäällikön tukea asian kimppuun pääsemiseksi.
 • Korona
  • Rajoitukset haittasivat kunnollisten kimppakyytikokemusten saantia ja PiggyBaggy-kimppakyytialustan markkinointia.
  • Tapahtumia peruttiin paljon eikä saatu kokemuksia tapahtumakuljetusten uudenlaisesta organisoinnista.
  • Kaikki työryhmän kokoukset pidettiin etänä.
 • Opit muille vastaavaa tekeville ja itselle
  • Yhteydenpito kaikkiin toimijoihin pitää olla vielä säännöllisempää, ettei kukaan jää ns. yleisten kokousten varaan.
  • Jos korona ei ole "virallisesti" loppunut, kannattaa hanke suunnitella niin, että toimenpiteiden onnistuminen ei ole pandemiasta kiinni. Ei kannata olettaa, että se jossain vaiheessa hanketta loppuisi.
  • Polttoaineiden voimakas hinnannousu on lisännyt kimppakyydeistä keskustelua ja orastavaa kiinnostusta, joten vastaavalle hankkeelle on senkin vuoksi varmasti jatkossakin tarvetta.
  • Hanketta edistänyt työryhmä oli kokoonpanoltaan hyvä. Harrastuksia on tarjonnassa monipuolisesti. Toimijoilla on hyvä ja nopea yhteys viestiä jäsenilleen. Samantapaista toimintaa on syytä jatkaa edelleen.

 

Kannustamme myös muita alueita Suomessa kehittämään vastaavaa toimintaa liikkumisen ohjauksen avulla!

 

Kuva
Viulu Kulukuri kuvaaja Providence Doucet